དོལ་རྒྱལ་ལམ་ཤུགས་ལྡན།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་གཞི།

ཤུགས་ལྡན་གྱི་རྙོག་གྲ  ཆོས་དད་རང་དབང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་།

དོལ་ཚོགས་ཀྱིས་དྲག་སྤྱོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཚུལ། ༼ཉེན་བརྡ། འདིར་དོལ་ཚོགས་ཀྱིས་དམར་གསོད་དང་རྨས་སྐྱོན་བཏང་བའི་དཔར་རིགས་ངོ་མ་བཞག་ཡོད།༽

  • དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ།
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐོར་སྲུང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དོལ་ཚོགས་ལག་དམར་བ་གཉིས་ལ་འཛིན་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་བཏང་བ། ( | )

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད།

  • ༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཁག་ངོ་སྤྲོད། ( | )
  • ༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་རིགས་དོལ་རྒྱལ་རྗེས་འབྲང་པ་ཁག་ངོ་སྤྲོད། ( | )

ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གིས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ།

གནད་ཡོད་མི་སྣས་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།

གདན་ས་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་མཁན་བླ་འདུས་མང་ཡོངས་ནས་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་དང་དེའི་རྗེས་འབྲང་པ་ཚོར་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་བ།

བཀའ་གདམས་གསར་མའི་ཚོགས་མི་ཟུར་པ་རྣམས་ནས་དོལ་ཚོགས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ།

དངོས་བྱུང་གློག་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན།

Menu