དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའི་སྲིད་སྐྱོང་སྐུ་ཞབས་ཤིབ་པྲ་ཏབ་ཤུཀ་ལ་མཆོག་དང་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སུཁ་བིནྡར་སིངྷ་སུཀ་ཁཱུ་མཆོག་དང་མཇལ་མོལ་གནང་བ།

OTHER PHOTO NEWS
Menu