བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ ༢༠༠༠ ཞི་བདེའི་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ ༢༦ པའི་སྟེང་བོད་དོན་སྐོར་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

OTHER PHOTO NEWS
Menu