མདུན་ཤོག » གསར་གནས། » གསལ་བསྒྲགས། » སྤྱི་ཡོངས་གསལ་བསྒྲགས། »

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སློབ་མཚམས་འཇོག་མིར་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།

Share with your friends


Submit

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ རེས་གཟའ་ཕུར་བུ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཚན་རིག་སློབ་ཚན་ཐོན་པ་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༠ ལ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་སློབ་མཚམས་བཞག་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་པ་ (MBBS) དང་ Engineering གཉིས་ཀྱི་འཚུད་རྒྱུགས་གྲ་སྒྲིག་ཆེད་དུ་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།

 

Share with your friends


Submit